ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van "Luna’s Cakeworld " en op alle met "Luna’s Cakeworld" aangegane overeenkomsten.

"Luna’s Cakeworld" behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsite van "Luna’s Cakeworld" en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Koper en "Luna’s Cakeworld" komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van "Luna’s Cakeworld" gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Bestellen en betalen

Een bestelling dient minimaal 2 weken voor aflevering te worden besteld.

Na plaatsing van de bestelling dient het overeengekomen bedrag binnen 7 dagen op onze rekening bijgeschreven te zijn. Pas na ontvangst van uw betaling is uw bestelling definitief.

Uw bestelling vervalt als het overeengekomen bedrag niet tijdig door ons is ontvangen. Het te laat ontvangen bedrag wordt door ons naar u teruggestort.

Annuleren van de bestelling

Annuleren kan zowel per e-mail als telefonisch. Wij sturen u een bevestigings-e-mail van de annulering.

Afhankelijk van het moment van annulering heeft u recht op een terugbetaling (van een deel) van het door u betaalde bedrag. Bij annulering tot 7 dagen voor de afleverdatum ontvangt u het volledige aankoopbedrag terug. Annuleert u de opdracht 4 tot 6 dagen voor de afleverdatum? Dan ontvangt u 50% van het aankoopbedrag terug. Bij annulering tot 3 dagen voor aflevering vervalt het recht op terugbetaling van het aankoopbedrag.

Aflevering van de bestelling

Bestelde producten dienen afgehaald te worden bij Luna’s Cakeworld.

Algemene voorwaarden  

Luna’s Cakeworld – Willem Lodewijkstraat 20  8471 BJ  Wolvega – 06-49800147 - KvK 646 580 58